100 THINGS TO KNOW ABOUT NUMBERS, COMPUTERS AND CODING

330.000 220.000

  • Độ tuổi: 8+
  • Định dạng: Hardback
  • ISBN: 9781474942997
  • Số Trang: 128 pages
  • Kích thước: 240 x 170
  • Ngôn ngữ: English
  • Nhà xuất bản: Usborne
error: Content is protected !!
Nhắn tin qua Facebook Nhắn tin qua Zalo
Hotline: 09666.90.666